Translate

dimanche 2 octobre 2022

Ministè santé piblik ak popilasyon enfòme popilasyon an sou yon nouvo flanbe kolera nan peyi a, nan yon kominike ki pote dat 1e oktòb 2022 a.


Pou pwoteje lavi nou, nou dwe respekte prensip lijyèn yo:


- lave men n ak dlo ak savon,

- bwè dlo ki trete ak pwodui ki fèt ak klowòks(akwatab, jif),

- pa kite bèt poze oswa manje nan manje epi sa n ap bwè,

- fè bezwen nou nan twalèt modèn oswa nan latri n.


Sonje, kolera se yon maladi ki kapab touye w nan yon ti bout tan.

Aucun commentaire:

Publier un commentaire